Termowizja

Termowizja:

Termowizja to metoda graficznego obrazowania rozkładu temperatur powierzchni badanych przedmiotów. Odbywa się to pośrednio, mierząc promieniowanie podczerwone wysyłane przez badany obiekt. Punktom o tej samej temperaturze odpowiada na obrazie (termogramie) ta sama barwa. Stało się to możliwe dzięki szybkiemu rozwojowi optoelektroniki w minionym dwudziestoleciu i pojawieniu się przenośnych, cyfrowych kamer termowizyjnych o dużej czułości. Działają one podobnie jak cyfrowe aparaty fotograficzne z tą różnicą, że rejestrują obrazy w paśmie podczerwieni, a nie w zakresie światła widzialnego. Takie obrazy (termogramy) pozwalają dostrzec to, co dla nieuzbrojonego oka jest niewidoczne – miejsca różniące się temperaturą.

Termowizja-450x450
FLIR_E8

Na czym polega badanie termowizyjne:

Najprościej mówiąc, badanie termowizyjne polega na sprawdzeniu, którędy ucieka z domu ciepło. Do badania używa się kamery termowizyjnej, która rejestruje promieniowanie podczerwone. Po takim badaniu otrzymujesz mapę cieplną z rozkładem temperatur. Na takiej mapie kolory ciemne (np. zielony i niebieski) oznaczają niskie temperatury a jasne (np. żółty) – wysokie. Jeżeli badanie przeprowadzane jest zimą na zewnątrz domu, wówczas kolory jasne wskazują miejsca ucieczki ciepła. W badaniu przeprowadzonym w domu będzie odwrotnie – to kolory ciemne (niebieski, zielony) wskażą newralgiczne punkty.
Badanie termowizyjne najlepiej wykonuje się jesienią i zimą. Wtedy bowiem jest największa różnica temperatur wewnątrz i zewnątrz domu. W związku z tym miejsca ucieczki ciepła są najlepiej widoczne.

Gdzie wykorzystuje się badania termowizyjne?

Termowizja to narzędzie wykorzystywane na wielu płaszczyznach. Dziedziną, w której badania termowizyjne są szczególnie pomocne jest budownictwo. Przede wszystkim ze względu na badanie stanu powłok izolacyjnych, okien, wykrywanie mostków cieplnych i nieszczelności, zawilgoceń, wykrywanie wycieków z instalacji, badanie instalacji elektrycznych pod obciążeniem to tylko niektóre z zastosowań.
Pomiary termowizyjne szeroko stosuje się też w elektroenergetyce, energetyce, ciepłownictwie, chłodnictwie, medycynie i weterynarii oraz wielu innych dziedzinach przemysłu i techniki.

FLIR0071-300x225
Termowizja-450x450

Gdzie i jak przeprowadzamy badania termowizyjne

Wykonujemy badania termowizyjne domów mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, budynków komercyjnych, przemysłowych i użyteczności publicznej. Badamy ponadto szczelność komór chłodniczych, a także instalacje elektryczne pod obciążeniem i urządzenia przemysłowe.
Wyniki badania przekazywane są zamawiającemu w postaci raportu z załączonymi termogramami i zdjęciami jako pliki cyfrowe, które łatwo można wyświetlić na ekranie komputera.

Zapraszamy!