Świadectwa energetyczne

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Od stycznia 2009 świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe dla wszystkich nowo powstałych nieruchomości oraz nieruchomości używanych, wprowadzanych do obrotu (sprzedawanych lub wynajmowanych). Świadectwo jest sporządzane na podstawie oceny energetycznej, polegającej na określeniu wielu różnych parametrów energetycznych (zintegrowanej charakterystyce energetycznej).
Podstawą do sporządzenia zintegrowanej charakterystyki jest charakterystyka energetyczna budynku, określona w projekcie budowlanym lub dla budynku istniejącego, jeśli brak jest dla niego dokumentacji projektowej – wyznaczana w wyniku inwentaryzacji.
Klient zamawiający u nas świadectwo energetyczne powinien dostarczyć projekt budowlany, jeśli takiego nie posiada, wówczas zostanie wykonana przez nas inwentaryzacja budynku, co wiąże się z dodatkową opłatą.
Posiadamy wszelkie niezbędne uprawnienia do wykonywania świadectw , odpowiednie oprogramowanie i odbyliśmy szkolenia w ramach wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

unnamed copy